Main page

Russian Karelia 2003/Jouni Sakki
021 Joen varsi.JPG
021 Joen varsi.JPG
022 Joen vasi 1.jpg
022 Joen vasi 1.jpg
043 Kukkaloistoa.jpg
043 Kukkaloistoa.jpg
063 Kinnermäki.jpg
063 Kinnermäki.jpg
068 Savusaunan tauolla.jpg
068 Savusaunan tauolla.jpg
075 Kinnermäen nuorisoa.JPG
075 Kinnermäen nuorisoa.JPG
084 Kinnermäessä.jpg
084 Kinnermäessä.jpg
094 Varapaperi.jpg
094 Varapaperi.jpg
098 Kinnermäen tsassouna.jpg
098 Kinnermäen tsassouna.jpg
100 Tsassounan kuvia.jpg
100 Tsassounan kuvia.jpg
101 Talon emäntä.JPG
101 Talon emäntä.JPG
107 Keittiön nurkka.JPG
107 Keittiön nurkka.JPG
114 Kinnermäen neito.jpg
114 Kinnermäen neito.jpg
116 Äiti ja lapsi.jpg
116 Äiti ja lapsi.jpg
120 Aita.JPG
120 Aita.JPG
121 Kylän kaupassa.JPG
121 Kylän kaupassa.JPG
123 Sisarukset.jpg
123 Sisarukset.jpg
124 Talon aita.JPG
124 Talon aita.JPG
126 Ehostusta.JPG
126 Ehostusta.JPG
127 Tervetulon toivotus.JPG
127 Tervetulon toivotus.JPG
129 Tanssi.JPG
129 Tanssi.JPG
1295 Tyttöjä ja turisteja.JPG
1295 Tyttöjä ja turisteja.JPG
130 Hauta.JPG
130 Hauta.JPG
132 Hauta2.JPG
132 Hauta2.JPG
133 Poikien lautta.JPG
133 Poikien lautta.JPG
134 Uikkarit.JPG
134 Uikkarit.JPG
136 Ukki.JPG
136 Ukki.JPG
137 Lastenlapset.JPG
137 Lastenlapset.JPG
1383 Keittiönurkka.JPG
1383 Keittiönurkka.JPG
1387 Kuivumassa.JPG
1387 Kuivumassa.JPG
139 Karjalan ovia.JPG
139 Karjalan ovia.JPG
140 Aamu rannassa.JPG
140 Aamu rannassa.JPG
141 Kukat seinävierellä.JPG
141 Kukat seinävierellä.JPG
143 Oma piiri.JPG
143 Oma piiri.JPG
1440 Titanic.JPG
1440 Titanic.JPG
145 Aamusuukko.JPG
145 Aamusuukko.JPG
145 Laivasto.JPG
145 Laivasto.JPG
147 Kissa ja emäntä.JPG
147 Kissa ja emäntä.JPG
149 Aamulla puutarhassa.JPG
149 Aamulla puutarhassa.JPG
149 Vettä järvestä.JPG
149 Vettä järvestä.JPG
150 Osuuskauppa.JPG
150 Osuuskauppa.JPG
151 Kauppa käy.JPG
151 Kauppa käy.JPG
1518 Kontupohjan kirkko.JPG
1518 Kontupohjan kirkko.JPG
1534 Kirkon kuvia.JPG
1534 Kirkon kuvia.JPG
1539 Kirkon kuvia 2.JPG
1539 Kirkon kuvia 2.JPG
154 Kirkon kuva 3.JPG
154 Kirkon kuva 3.JPG
1555 Joensuun lahja Petroskoille.jpg
1555 Joensuun lahja Petroskoille.jpg
1566 Nukkemuseossa.JPG
1566 Nukkemuseossa.JPG
158 Rantakadun taidetta.JPG
158 Rantakadun taidetta.JPG
159 Lonkerot rantakadulla.JPG
159 Lonkerot rantakadulla.JPG
160 Petroskoin iltaa.JPG
160 Petroskoin iltaa.JPG
161 Petroskoin iltaa 2.JPG
161 Petroskoin iltaa 2.JPG
161 Stalinin uhrien muistomerkki.JPG
161 Stalinin uhrien muistomerkki.JPG
162 Stalinin uhri.JPG
162 Stalinin uhri.JPG
162 Yllätys tiellä.JPG
162 Yllätys tiellä.JPG
163 Tölkkiaita.JPG
163 Tölkkiaita.JPG
165 Vepsän museo.JPG
165 Vepsän museo.JPG
166 Vepsän tanssi.JPG
166 Vepsän tanssi.JPG
170 Miesten puoli.JPG
170 Miesten puoli.JPG
171 Totemi.JPG
171 Totemi.JPG
172 Poika ja kissa.JPG
172 Poika ja kissa.JPG
174 Matkalaisia.JPG
174 Matkalaisia.JPG
1745 Vepsäläistyttöjä.JPG
1745 Vepsäläistyttöjä.JPG
175 Heijastuksia.JPG
175 Heijastuksia.JPG
175 Heijastuksia2.JPG
175 Heijastuksia2.JPG
1753 Monet värit.JPG
1753 Monet värit.JPG
1756 Talo ja aita.JPG
1756 Talo ja aita.JPG
1763 Autolla uimassa.JPG
1763 Autolla uimassa.JPG
1775 Myyntitiski tien ohessa.JPG
1775 Myyntitiski tien ohessa.JPG
1780 Heinäkuorma.JPG
1780 Heinäkuorma.JPG
1788 Aunuksen torilla.JPG
1788 Aunuksen torilla.JPG
1828 Vanha rajapyykki.jpg
1828 Vanha rajapyykki.jpg
1836 Salmin kirkko.JPG
1836 Salmin kirkko.JPG
1851 Skool.JPG
1851 Skool.JPG
1862 Ilta Sortavalassa.JPG
1862 Ilta Sortavalassa.JPG
1899 Ilta Sortavalassa2.JPG
1899 Ilta Sortavalassa2.JPG
1900Ilta Sortavalassa3.JPG
1900Ilta Sortavalassa3.JPG
1901 Hotellin viuhahtaja.JPG
1901 Hotellin viuhahtaja.JPG
1903 Valamon kuski.JPG
1903 Valamon kuski.JPG
1911 Valamo.JPG
1911 Valamo.JPG
1928 Valamo 2.JPG
1928 Valamo 2.JPG
1954 Munkkien hautoja.JPG
1954 Munkkien hautoja.JPG
2005 Sivuluostari.JPG
2005 Sivuluostari.JPG


Main page